Van der Linden: “Onder de indruk hoe snel Ida werkt”

July 24, 2019
Related features
Reproductie
Gezondheid

De sensoren van Ida zijn ontwikkeld door het Nederlandse agtechbedrijf Connecterra en kunnen verschillende soorten van koegedrag detecteren. Denk aan eten, herkauwen, lopen, liggen en staan. “Herkauwen is het eerste dat minder wordt of stopt wanneer een koe ziek is, en hoe eerder je dit kan opmerken, hoe beter het is”, zegt Johan van der Linden. De sensoren geven de boer inzichten en waarschuwen de boer in dit geval dat een koe een abnormale herkauwactiviteit heeft. De inzichten van Ida zijn nauwkeurig, snel en relevant en dit helpt de boer om snel te handelen, ver voordat klinische symptomen van de ziekte zich manifesteren en met het humane oog te zien zijn. Op deze manier kunnen diergezondheids-, welzijns- en financiële problemen worden voorkomen. De gebroeders Van der Linden zijn onder de indruk van de snelheid waarmee de sensoren afwijkingen van zijn koppel koeien kunnen oppikken, zelfs in een stadium waarin de koeien nog perfect gezond lijken. “Omdat Ida een zelflerend systeem is, vereist het ook feedback van ons. Wanneer Ida een ongewoon gedrag ziet, moeten we de koe verder bekijken en feedback geven aan het systeem wat er mis was en hoe we gehandeld en eventueel behandeld. Door dit te doen, leert het systeem problemen met een nog grotere nauwkeurigheid te detecteren”, legt Johan van der Linden uit.

De afkalfleeftijd verlagen

Ida wordt niet alleen gebruikt voor het bewaken van de gezondheid van de koppel, maar wordt ook gebruikt om de afkalfleeftijd te optimaliseren. De afkalfleeftijd dient tussen de 22-23 maanden te zijn. Sinds de veehouder deel uitmaakt van het OPTIfamer-project en werkt met de inzichten, afkomstig van Ida, is het Van der Linden gelukt om de verwachte afkalfleeftijd in de vaarzen met een maand te verminderen, van 24 tot 23 maanden. Dit is een significante verbetering wat zich direct vertaald in een betere productiviteit en rendement op de boerderij. Ook met betrekking tot tochtdetectie zijn verbeteringen aangebracht. Efficiënte en winstgevende reproductieve prestaties van een melkveestapel vereist een routinematige maar zorgvuldige tochtdetectie, gecombineerd met het juiste moment van inseminatie. Tochtdetectie wordt vaak gedaan door de veehouder of medewerker, maar sensoren kunnen helpen ervoor te zorgen dat er geen enkele koe wordt gemist. Ida werkt namelijk 24/7. En dit is met name welkom bij Van der Linden, omdat hun vaarzen niet in dezelfde stal zijn gehuisvest als de melkkoeien. Hierdoor kun je niet overal en altijd alle koeien op tocht detecteren. Dit kost behoorlijk wat tijd van de boer. “Omdat we de vaarzen gescheiden van de oudere koeien houden, is het geweldig dat Ida ons helpt aangeven welke dieren tochtig zijn. Dit bespaart ons veel tijd”, zegt Johan van der Linden.

Ida: koppelpatronen ontdekken

“Ida combineert sensor-technologie met machine learning en continue analyse van gegevens in de cloud. Het maakt gebruik van geavanceerde technologie zoals kunstmatige intelligentie “, zegt Leonie Gorter, Sales Director bij Connecterra. In de eerste week na de implementatie van de sensoren maakt het Ida-systeem gebruik van de analyse van koebewegingen om koppelpatronen te ontdekken en inzichten te geven wanneer afwijkingen in het gedrag van koeien worden gesignaleerd. Het is een zelflerend systeem, gebaseerd op machine learning en feedback van de melkveehouder. Het systeem leert wat normaal gedrag, afwijkend gedrag en gemiddeld gedrag is. Wanneer het gedrag van de koe verandert, informeert de melkveehouder het systeem als er iets niet klopt en welke koe(ien) betrokken zijn. De boer geeft feedback aan het systeem om welke problemen het ging, zoals kreupelheid, metritis, melkziekte, mastitis of een lebmaagdraaiing. Ida leert wat er op de boerderij gebeurt en het systeem helpt de boer om de efficiëntie van de melkveebedrijf te verhogen”.

Het OPTIfarmer project

Van der Linden neemt sinds begin vorig jaar deel aan het OPTIfarmer-project, een samenwerking tussen boerenorganisatie ZLTO, agtech-bedrijf Connecterra en software leverancier Agrovision. Het doel van dit innovatieproject is om boeren te adviseren over hoe ze de boerderij verder kunnen optimaliseren, zoals het verkorten van de afkalftijd. Het OPTIfarmer project is in Q1 van 2018 gestart met zeven boeren. Anderhalf jaar later is er grote vooruitgang geboekt bij de groep deelnemers. Zo ook bij de gebroeders Van der Linden. OPTIfarmer helpt ondernemers om de bedrijfsvoering strak te leggen. Experts helpen veehouders een team samen te stellen waarin de doelen en het bedrijf centraal staan. Samen worden doelstellingen geformuleerd en worden er praktische handvaten (zoals de Ida sensoren) aangereikt om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Hierin staat het plezier en succes van de ondernemer centraal. Meer informatie over OPTIfarmer.