Altijd aan het leren. Altijd verbeteren.

Ida is nooit statisch. Ze gebruikt feedback van klanten en past de nieuwste technologische ontwikkelingen toe om nieuwe functies te creëren en bestaande te verbeteren. Benieuwd wat er nieuw is? Scroll naar beneden voor meer informatie.

Uw dagelijkse workflows gemakkelijk gemaakt - het vereenvoudigde overzicht van Ida

Uw assistente heeft hard gewerkt om uw interacties zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ze presenteert het vereenvoudigde dashboard, gericht op een betere prioriteitstelling en verbeterde werkprocessen. De nieuwe lay-out helpt u om te focussen op werkbare en urgente problemen, zodat u niets ontgaat.

Wat is nieuw?

  • Ida markeert lopende taken en dringende updates - waardoor het gemakkelijk wordt om prioriteiten te stellen en problemen aan te pakken zodra ze zich voordoen;
  • Ze houdt ook acties bij die je hebt gestart en toont je status en tijdlijnen in het overzicht, zodat je in één oogopslag je voortgang kunt zien en verder kunt gaan waar je was gebleven;
  • Het nieuwe overzicht helpt je om je workflow te structureren, tijd te besparen en ervoor te zorgen dat je het meeste uit Ida haalt.

Toezicht op tochtigheid na afkalven voor een beter transitieperiodebeheer

Het monitoren van de oestruscyclus van koeien na het afkalven levert waardevolle informatie op over de gezondheid en het welzijn van de koeien tijdens de transitieperiode. Ida’s nieuwe grafieken op het voortplantingsdashboard bevatten gegevens over de eerste tochtigheid na het afkalven, waardoor u een beter inzicht krijgt in het herstel van de koeien.

Gebruik deze grafieken om te analyseren hoe lang het duurt voordat de cyclus van de koeien na het afkalven start en hoe veranderingen in huisvesting, rantsoen of andere handelingen de vruchtbaarheid beïnvloeden. Zo kunnen u en uw team het beheer van de transitieperiode verbeteren, om vruchtbaarheidsproblemen te voorkomen en de cyclus van de koeien te versnellen.

Het effect van veranderingen was nooit eerder zo eenvoudig als met Ida's nieuwste grafiekupdate

Met de nieuwste toevoeging aan Ida's grafieken kunt u het effect van veranderingen op de KPI's van melkveebedrijven nog gemakkelijker evalueren. Veranderingen op het bedrijf kunt u direct grafisch bekijken, zodat schommelingen in KPI’s gekoppeld kunnen worden aan operationele veranderingen en andere gebeurtenissen. Zo kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen en de bedrijfsparameters verbeteren.

Vraag Ida om veranderingen in melkgift te volgen om de productiviteit te verhogen

Wilt u weten hoe de op het melkveebedrijf aangebrachte veranderingen de productiviteit beïnvloeden? Vraag Ida om de impact van veranderingen op de melkgift te volgen zodat u betere beslissingen kunt nemen of aanbevelingen kunt doen.

Ida heeft de melkgift toegevoegd aan de te volgen KPI's. Verandert u het voer, het strooisel of een andere handeling, dan vraagt Ida u om de invloed van deze verandering op de melkproductie te controleren. Op deze manier kunt u vaststellen welke veranderingen een positieve invloed hebben op de productiviteit om toekomstige beslissingen te onderbouwen.

Haal meer uit uw bedrijfsgegevens met Ida's verbeterde KPI-grafieken

Om gegevens nog gemakkelijker te analyseren en te vergelijkingen, heeft Ida haar grafieken in de Analyse dashboards vernieuwd! Aan de hand van de KPI-grafieken kunt u nu uw bedrijfsgegevens op trends, problemen en kansen controleren. De nieuwe visuele en functionele verbeteringen bieden meer aanpassingsmogelijkheden en geven u een beter overzicht van de kuddedata.

Gezondheidsproblemen in uw kudden efficiënter aanpakken met Ida's nieuwe gezondheids-KPI's

Met Ida's gezondheids-KPI's houdt u de ziektegevallen op uw bedrijven in de gaten. Ida integreert nu de in uw Farm Management System (FMS) gemelde gezondheidsattenties in haar gezondheidsgrafieken om u een beter overzicht vanaf een enkel punt te geven. Ze heeft ook gezondheidsgrafieken per kuddegroep en per DIM-groep toegevoegd, evenals specifieke grafieken voor de meest voorkomende problemen. Hiermee kunt u specifieke problemen aanpakken met toegesneden interventies voor verschillende groepen en ziekten.

Sneller inzichten bekijken met Ida's nieuwe quick-reply-functie

Het bekijken van Ida's inzichten gaat makkelijker! U kunt nu rechtstreeks vanuit de lijst met inzichten op gezondheids- en groepsinzichten reageren. Dit spaart u de tijd die nodig zou zijn voor het afzonderlijk openen van de inzichten. Verder kunt u Ida makkelijker feedback geven ter verbetering van toekomstige inzichten.

Vraag Ida om het effect van de door u aangebrachte veranderingen op kuddegedrag bij te houden

Het meten van de impact van de door u doorgevoerde veranderingen is een goede manier om toekomstige beslissingen te ondersteunen. Net als uw klant kunt u nu Ida vragen om bij te houden hoe veranderingen in management en omgeving - zoals het aanpassen van het voermengsel of weersveranderingen - het gedrag van uw dieren beïnvloeden.

Met Ida’s nieuwe-inzichtenoverzicht kunnen sensorproblemen eenvoudig aangepakt worden

Ida vertrouwt op gedragsgegevens om de activiteit en het welzijn van uw vee te monitoren. Het is belangrijk dat de gegevens van de sensoren blijven stromen, zodat ze geen veranderingen mist. Ida heeft de pagina met sensorinzichten verbeterd, zodat u in één oogopslag een beter overzicht krijgt van de nog openstaande problemen. U kunt deze inzichten nu efficiënter aanpakken binnen uw workflow.

Meer zicht op veranderingen in het bedrijf met Ida's nieuwe Bedrijfstijdlijn

Het bijhouden van veranderingen op de melkveehouderijen van je klanten kan een uitdaging zijn. Dankzij uw assistente hebt u meer inzicht met de nieuwe Farm Timeline. U kunt gegevens nu interpreteren op basis van de op het bedrijf plaatsgevonden veranderingen.