Eenvoudig de impact meten van operationele veranderingen

Nieuwe protocollen, nieuw voer, nieuw ligstro - zelfs kleine veranderingen kunnen uw productiviteit beïnvloeden. Ida's eenvoudige vraag-en-antwoord tool, Vraag het Ida, meet de effecten van veranderingen op het gedrag van de koeien. De vragen van Vraag het Ida kunnen eenvoudig worden gedeeld met uw team of met uw adviseurs, voor een betere onderlinge afstemming.

Vraag een demo aan
  • Meer betrouwbare besluitvorming

  • Minder giswerk met betrekking tot de impact van veranderingen

  • Gedeelde visie met uw team

Sensor Nodig

Begin met een vraag

Informeer Ida over de doorgevoerde veranderingen en de te verwachten veranderingen in het gedrag van uw koeien. Zodra u de gebeurtenis heeft toegevoegd, houdt Ida de individuele koe, groep of de hele veestapel in de gaten.

Sensor Nodig

Bekijk uw antwoord

Ida informeert zodra ze uw resultaten heeft. Bij elk antwoord wordt aangegeven of de verandering een belangrijk effect heeft gehad op het gedrag.

Sensor Nodig

Deel uw resultaten

Met een enkele tik kunnen de resultaten van Vraag het Ida worden gedeeld met uw team of adviseurs per sms of e-mail.

Het gebruik van Vraag het Ida houdt zowel de melkveehouder als de adviseur gefocust en voedt de discussie over wat we normaal gedrag noemen en wat we als afwijkend gedrag beschouwen.

Jolanda Berghuis

Lees het verhaal van Jolanda

Meer klantensuccessen

  • 125 koeien kun je simpelweg niet in je eentje managen

    Jolanda Berghuis gebruikt Ida voor fokverbeteringen, het begrijpen van de impact van voerveranderingen en operationele ondersteuning tijdens de Covid-19-periode.

Klaar om Ida in te huren

Demo aanvragen